Quốc tế phụ nữ …

Hà Nội ngày 20/10/2014

– Từ sáng sớm đã muốn viết một cái gì đó.. chỉ tiếc khả năng viết lách của mình chẳng đâu vào đâu. Thôi thì cứ nghĩ gì viết nấy, hai câu thơ của tác giả Nguyễn Bỉnh Khiêm  mà ta đã được nghe khi đọc cuốn ” Đi tìm niềm tin thời internet” của TS Alan Phan có vẻ rất hợp với hoàn cảnh này.

“Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ
Người khôn người đến chốn lao xao”

Mọi người thi nhau chúc tụng phụ nữ từ nhà ra phố, ta chẳng chúc cũng chẳng có hoa, chẳng có quà. Ta chúc theo các của riêng ta. Chúc mừng ………………

Hoa nào rồi cũng tàn, thôi thì tặng “hoa nói” vậy, có cái bông hoa này chắc nhiều người thích…

tiền hoa hồng

Ps: Mình mà là phụ nữ cứ dịp này là đòi tặng “hoa tai” …. ^^

Leave a Comment.