Quốc tế phụ nữ …

Hà Nội ngày 20/10/2014

– Từ sáng sớm đã muốn viết một cái gì đó.. chỉ tiếc khả năng viết lách của mình chẳng đâu vào đâu. Thôi thì cứ nghĩ gì viết nấy, hai câu thơ của tác giả Nguyễn Bỉnh Khiêm  mà ta đã được nghe khi đọc cuốn ” Đi tìm niềm tin thời internet” của TS Alan Phan có vẻ rất hợp với hoàn cảnh này.

“Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ
Người khôn người đến chốn lao xao” Continue reading