Chào các bạn, tôi là Xuân Hiếu. Một kẻ lãng du ^^

– Họ tên đầy đủ: Nguyễn Xuân Hiếu

– Nơi sinh: Sông Thao – Phú Thọ

– Năm sinh: 1988

….. …………….

Me

Lạng sơn 15/8/2014

Hà Đông  T4 / 2014

Hà Đông T4 / 2014

 

Sapa 7/2014

Sapa 7/2014

PTIT 3/ 2013

PTIT 3/ 2013

Leave a Comment.